Nowe stawki składek ZUS od 2016

W związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 2016r. do poziomu 1850 zł wzrosnie również wysokość składek na ubezpieczenie ZUS.

kalkulator składki zus 2016

Zmiana dotyczyć będzie zarówno przedsiębiorców opłacających składki na zasadach preferencyjnych (przez okres pierwszych 24 miesięcy) jak i pozostałych pracowników oraz przedsiębiorców. W przypadku osób prowadzących działalność na zasadach preferencyjnych kwota składek społecznych w 2016 roku wyniesie: 176,33 zł – łącznie z dobrowolną składką chorobową lub 162,73 zł – bez składki chorobowej (zakładając że obowiązującą przedsiębiorcę stopą procentową składki wypadkowej jest 1,8%).

Podwyżka minimalnej płacy spowoduje też zmianę wysokości podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych u pracowników pełnoetatowych przebywających na urlopie wychowawczym. Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ma też wpływ na opłacanie składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).