Nowa minimalna stawka godzinowa przy umowie zlecenia

Biuro rachunkowe informuje o nowej minimalnej stawce godzinowej przy umowie zlecenia

Biuro rachunkowe Nowy Sącz - płacaOd nowego roku wejdzie w życie większość przepisów ustawy gwarantującej minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących w oparciu o umowę zlecenia i umowę o świadczenie usług. Nie ulegną zmianie przepisy dotyczące stawki godzinowej w przypadku umowy o dzieło.

Zgodnie z nowymi regulacjami minimalne wynagrodzenie godzinowe podlegać ma corocznej waloryzacji. W 2017 r. ma ono odpowiadać kwocie 12 zł zwaloryzowanej na zasadach określonych w ustawie i w efekcie wyniesie 13 zł.

Określona w ustawie minimalna stawka godzinowa nie ma natomiast zastosowania w przypadku umów zlecenia oraz o świadczenie usług w których wynagrodzenie zostało ustalone jako prowizja. W związku z tym nowe przepisy nie będą miały zastosowania do umów agencyjnych oraz umów o dzieło.