Niższe wpłaty na PFRON

Od 1 września 2016 r. podstawa, od której przedsiębiorcy naliczają wpłaty na PFRON wynosi 4.019,08 zł. i tym samym jest niższa w porównaniu do poprzedniego okresu o 162,41 zł.

Pracodawcy zatrudniający przynajmniej 25 pracowników i nieosiągający równocześnie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zobowiązani są do wniesienia z tego tytułu wpłaty na konto PFRON do dnia 20. następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstanie obowiązek wpłaty. W tym samym terminie należy wysłać do Funduszu odpowiednie deklaracje, z wysokością kwoty do wpłaty.

Podsumowując w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2016 r. należy stosować kwotę 4.019,08 zł. do naliczenia wpłat.