Najem sezonowy – jak ustalić koszty?

Biuro rachunkowe informuje:

W wynajmie nieruchomości w okresie wakacji w ramach tzw. najmu prywatnego (jeżeli jest opodatkowany na zasadach ogólnych wg. skali podatkowej), możemy uwzględnić koszty ponoszone na przedmiot najmu.

Amortyzacja – tylko sezonowa

W przypadku środków trwałych używanych sezonowo są również sezonowo amortyzowane. Przepisy przewidują bowiem dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od ich wartości początkowej wyłącznie w okresie, w którym są one faktycznie wykorzystywane (art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof).

Wyposażenie, utrzymanie i inne wydatki

W kosztach najmu wynajmujący może rozliczać wydatki związane z wyposażeniem nieruchomości m.in. w urządzenia AGD, meble, sprzęt RTV oraz sprzęty ogrodowe, plażowe czy też sportowe oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przedmiotu najmu, jeżeli to on, zgodnie z umową najmu, ponosi te koszty (czynsz, prąd, gaz, woda itp.). Oprócz kosztów eksploatacyjnych rozliczyć możemy również ubezpieczenie mieszkania od ognia i zdarzeń losowych, dewastacji, kradzieży oraz OC.

Likwidacja zużycia i zniszczeń

W przpadku wynajmu sezonowego należy rozstrzygnąć, czy omawiane wydatki rzeczywiście mają tylko charakter odtworzeniowy. W zależności od tego wydatki rozlicza się na dwa sposoby: jako remontowe lub ulepszeniowe. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych m.in. na ich modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej.

Oczekując na najemcę

Wynajmujący w okresie poszukiwania najemcy może zaliczyć do kosztów najmu koszty związane z zachowaniem albo zabezpieczeniem tego źródła przychodów. Zaliczyć do nich można m.in. opłaty za prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci oraz bieżące naprawy.