JPK dla mikroprzedsiębiorców od 2018r.

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT?

  • to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa,
  • przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej  – w określonym układzie i formacie (schemat xml) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Od stycznie 2018r. mikroprzedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT muszą wysyłać co miesiąc plik JPK_VAT, pozostałe dane do e-kontroli (wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych będą musieli obowiązkowo prowadzić od lipca 2018.

W jaki sposób przekazać plik JPK_VAT do urzędu skarbowego?

Przedsiębiorcy zobowiązani do składania JPK, muszą dokonywać wysyłki rejestrów wyłącznie w formie elektronicznej. Docelowo stworzona zostanie specjalna platforma, aktualnie jednak podatnicy wysyłają Jednolity Plik Kontrolny  przy pomocy podpisu elektronicznego lub ePUAP.

Możliwość pobrania UPO, czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru stanowi potwierdzenie poprawnej wysyłki JPK.