Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. zł rocznie dla wszystkich

Obliczenia, kalkulacje księgoweZgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustaw o podatkach dochodowych, wszyscy podatnicy, zarówno CIT, jak i PIT, mają prawo zaliczyć w koszty podatkowe wydatki na nabycie nowych środków trwałych do sumy 100 tys. zł rocznie. 

Ustawa z 7 lipca 2017 r. wprowadza nowe zasady dające możliwość zaliczania w koszty jednorazowych odpisów amortyzacyjnych.

Ustalenie corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do kwoty 100 tys. zł, przy minimalnej wartości nakładów w kwocie 10 tys. zł, oraz rozszerzenie kręgu podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozwiązania, ma na celu skłonić przedsiębiorców do inwestowania w nowe maszyny i urządzenia, zwiększające konkurencyjność i gwarantujące lepiej płatne miejsca pracy.

Należy zauważyć iż, możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego ustalono wyłącznie dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 klasyfikacji środków trwałych. Co więcej środki trwałe muszą być fabrycznie nowe.

Nowe przepisy dotyczą również środków trwałych nabytych wcześniej, tj. od 1 stycznia 2017  roku.

Nowe uregulowania bezsprzecznie umożliwiają znaczne zmniejszenie podstawy opodatkowania w podatku dochodowym. Istotne jest, że znowelizowane regulacje dotyczące jednorazowych odpisów dotyczą swoim zakresem wszystkich podatników, zarówno CIT, jak i PIT, prowadzących działalność gospodarczą.

Więcej informacji na temat zmian w przepisach podatkowych na stronie naszego biura rachunkowego.