Ewidencje VAT w formie JPK będą przekazywane co miesiąc

dokumenty ksiegowo rachunkoweZgodnie z głosowaniem sejmu z dnia 13 maja, podatnicy będą zobowiązani przekazywać co miesiąc w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego dane z ewidencji VAT. JPK wchodzi w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku, z tym że mali i średni przedsiębiorcy muszą przystosować się do nowych przepisów do 1 lipca 2017r., a mikro przedsiębiorcy mają czas do 1 lipca 2018 r.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy pomocy programów komputerowych, zostaną zobowiązane co miesiąc automatycznie – bez wezwania urzędników – przekazywać w formie JPK informacje o ewidencji VAT (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Pliki będą przekazywane Ministrowi Finansów za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.